Groepsinschrijving

Bij Hopasports heb je ook de mogelijkheid om in groep in te schrijven.

Ga in Hopasports eerst naar je account.

Klik dan in het linkermenu op ‘adresboek’

Vul daar van de contactpersoon volgende gegevens in:

  • Naam
  • Geslacht
  • Nationaliteit
  • Geboortedatum

Zodra je iedereen toegevoegd heb, kan je terug naar de inschrijvingspagina van de Fluo Fun Run.

Klik op inschrijven en scroll dan naar onder.

Daar vind je: ‘Who’s registrering for this race?’

Kies dan voor de optie: ‘Ik heb voor deze race andere sporters ingeschreven die voorkomen in mijn addressbook.’